Ulice bude zprůjezdněna v průběhu neděle 3. září. "Dopravní značení zakazující vjezd bude odstraněno v neděli 3. září v podvečerních hodinách. Autobusová doprava, příměstské linky a linky MHD Příbram, se na svou trasu vedoucí touto ulicí po dohodě s dopravci vrátí od pondělí 4. září," uvedla mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová s tím, že po zprůjezdnění ulice budou probíhat dokončovací práce, které již neovlivní dopravu. 

Komplexní přestavba mostů byla zahájena v březnu. "Na začátku minulého roku byly správcem komunikace, tedy Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, provedeny mostní prohlídky, na jejichž základě byl jeden z podchodů uzavřen," popsala Eva Švehlová s tím, že po celou dobu rekonstrukce byla ulice neprůjezdná. 

Jako první došlo k demolici a výstavbě nového mostu ve spodní části ulice a poté se stavba přesunula na mostní těleso blíže ke kruhovému objezdu v Žežické ulici. „Jak bylo na začátku stavby uvedeno, nebylo možné s ohledem na přístup zásobování školy a školek v této lokalitě, stejně jako možnost příjezdu složek IZS zavřít obě mostní tělesa najednou. Po celou dobu byl zachován příjezd z jedné nebo druhé strany a zachována byla i možnost parkování,“ říká na úvod starosta Jan Konvalinka.

Práce byly od počátku plánovány tak, aby ulice byla zprůjezdněna do začátku nového školního roku. „Práce probíhaly dle stanoveného harmonogramu a od krajské správy a údržby silnic jsme po celou dobu realizace byli pravidelně informováni o postupu,“ dodal starosta Konvalinka.