Na výzvu města bylo občany podáno celkem šest nominací, které byly zařazeny do facebookového hlasování veřejnosti. „O první a druhé místo se s rozdílem pouhých šesti hlasů podělil spolek Radost Příbramáčkům v čele s Janou Havelkovou Puklovou a spolek Babíkov vedený Gabrielou Šejbovou. S ohledem na opravdu těsný rozdíl při hlasování bylo rozhodnuto nominovat do dalšího kola soutěže oba spolky, respektive obě úžasné dámy,“ řekla Zuzana Kučerová z odboru Kancelář města.

Vedle dvou postupujících spolků byli dále v letošním ročníku nominováni ještě veterinář Aleš Stloukal, Spolek ve Čtvrtek, vedoucí městského kulturního centra Vlastimil Ševr a Markéta Dvořáková. Svůj hlas mohla veřejnost dát svému favoritovi na facebookovém profilu města do neděle 19. dubna.

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. „Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale současně vysvětluje její myšlenku. „V Příbrami máme celou řadu zajímavých osobností, které by si tuto cenu zasloužily,“ připomněl starosta města Jan Konvalinka.