Takzvaný LEX Ukrajina II byl schválen v souvislosti s uprchlickou krizí, kdy příliv lidí prchajících před válkou zasáhl všechny regiony v Česku. Zákon platí retrospektivně od konce května a jeho účinnost je časově omezena.

Jeho ustanovení zmocňuje všechny orgány veřejné moci, které vyměřují nebo vybírají správní poplatky, k upuštění od tohoto kroku u lidí, jež právě na naše území prchli před válkou. Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatky, u kterých vznikla nebo vznikne poplatková povinnost, a to v období od letošního 24. února do konce března příštího roku.

Uvedený zákon tak dává obcím a městům pravomoc, aby například nevybíraly správní poplatky za registraci vozidel, uzavření manželství, ohlášení živnosti či vydání stavebního povolení apod. Obdobně lze prominout i místní poplatky třeba za komunální odpad či za psy. Město Příbram ale ke kroku nepřistoupí.

„Na základě posouzení situace a v kontextu shodné praxe i jiných měst jsme se rozhodli nepřikročit k odpouštění poplatků, jelikož jsme takový přístup vyhodnotili jako nerovný vůči občanům Ukrajiny a ostatním klientům úřadu,“ sdělil k věci starosta Jan Konvalinka.

Radnice navíc poukazuje na možný druhotný efekt, který by v případě přistoupení k odpuštění poplatků nastal, a sice by mohlo docházet k nerovnoměrnému zatížení úřadů.

„Pokud by stejného zmocnění nevyužily také ostatní úřady, zejména ty v nejbližším okolí, byl by Městský úřad Příbram s vysokou pravděpodobností v některých agendách přetížen, a to bez nároku na odměnu za poskytnuté služby. Naopak okolní úřady, které by poplatky neodpouštěly, by si pravděpodobně pro vyřízení svých agend zvolili mnozí čeští občané z důvodů rychlejšího odbavení, což by nám v důsledku odvádělo příjmy do jiných úřadů,“ upřesnila mluvčí města Příbram Eva Švehlová.