Finanční prostředky z fondu mohou žadatelé použít na financování výdajů přímo souvisejících s obnovou rodinných domů, bytů a ostatních nemovitých věcí či majetku bezprostředně souvisejícího s údržbou těchto nemovitých věcí.

„Peníze tak lze použít například na opravu či technické zhodnocení rodinných domů a bytů ve vlastnictví fyzických osob. Podmínkou ale je, že se nachází na území města, žadatel v tomto rodinném domě či bytě skutečně bydlí a doloží jeho vlastnictví,“ připomněla mluvčí města Eva Švehlová.

Další možností je využití na opravu, údržbu či technické zhodnocení nemovitých věcí ve vlastnictví města, které žadatel užívá na základě smluvního vztahu s městem a třetí možností je na jiné výdaje, které mají bezprostřední souvislost s předchozími body, jako například výdaje na zakoupení movitých věcí nutných k údržbě nemovité věci.