Důvodem bylo, že podle radnice systém zneužívali podnikatelé či lidé z okolních vesnic. Ovšem po kritice z řad veřejnosti od vybírání město v tichosti ustoupilo. Za zmatek, který kolem placení v těchto týdnech vznikl, se občanům příbramský starosta omlouvá. „Za případné komplikace, které byly způsobeny možná ne zcela správným rozhodnutím, se jménem města omlouvám,“ konstatoval příbramský starosta Jan Konvalinka.

Platby, které byly v srpnu od lidí vybrány od občanů za ukládání odpadů ve sběrném dvoře, s výjimkou stavební sutě, budou na vyžádání Technickými službami vráceny. Informace, jakým způsobem postupovat jsou k dispozici na webových stránkách Technických služeb Příbram. Navíc staré pneumatiky lze v Příbrami na několika místech odevzdat bezplatně.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, totiž stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. V Příbrami je těchto míst celkem sedm. Jedná se například o Auto Černý, Pneu Tiger, či Auto Poly. Kompletní seznam odběrných míst v celé republice lze najít na webu Ministerstva životního prostředí ČR.

Původně město požadovalo od začátku srpna od lidí poplatek ve sběrném dvoře za nebezpečný odpad 8 Kč/kg, dřevo (nábytek, dveře apod.) 0,60 Kč/kg, objemný odpad 1,50 Kč/kg, pneumatiky na osobní automobil 50 Kč/ks, pneumatiky na nákladní automobil 100 Kč/ks, pneumatiky na traktor 200 Kč/ks. Za stavební a demoliční odpad se platí už od roku 2018 jedna koruna za kilogram.

Ovšem jen několik dní po zavedení poplatků celou věc zpochybnil předseda Osadního výboru Březové Hory Tomáš Mosler. „Z vyhlášky o shromažďování komunálních odpadů vyplývá, že se vztahuje také na nebezpečný a objemný komunální odpad, kdy tento odpad lze odkládat právě ve sběrném dvoře. Navazující vyhláška o místním poplatku pak stanoví, že za komunální odpad platí občan Příbrami jeden souhrnný poplatek, aktuálně 552 korun za osobu ročně. Tento poplatek zahrnuje veškerý komunální odpad, bez ohledu na to, do jaké míry příslušný občan zaplní popelnici nebo kolik odváží každý týden do sběrného dvora skříní,“ vysvětlil Mosler s tím, že radnice se svým rozhodnutím pokusila obejít zastupitelstvo, které jediné smí o změně vyhlášky rozhodovat.