O jednom konkrétním místě – u Milínské ulice – se už jedná se vší vážností. Veřejně to bylo potvrzeno na jednání zastupitelů 9. října, kdy návrh programu počítal i se schvalováním memoranda o spolupráci. Jednomyslně však zastupitelé odsouhlasili návrh vedení města na stažení tohoto bodu z programu – s vysvětlením, že některé formulace je ještě třeba dopracovat. Mělo by jít i o upřesnění týkající se pozemků, kde došlo ke směně. Myšlenka nicméně zůstává živá: o memorandu (což je deklarace hovořící o vůli spolupracovat s dalším partnerem, která ale nemá právní závaznost) by zastupitelé měli jednat v listopadu nebo v prosinci.

Společný podnik firmy s městem

Platí, že záměr postavit u Milínské ulice, na místě nynější parkovací plochy nad ulicí Průběžná, parkovací dům se 177 stáními stále trvá. Jde o návrh spolupracovat s akciovou společností LDM Group DeveIopment – členem skupiny LDM Group, developerské společnosti s působnosti po celé republice mající i vlastní stavební firmu. Vlastně jde o její iniciativu; společnost by chtěla postavit parkovací dům v rámci takzvaného PPP projektu.

Tak se celosvětově označuje spolupráce (Partnership) veřejného (Public) a soukromého (Private) sektoru při budování staveb ve veřejném zájmu. Zpravidla funguje tak, že soukromá firma (často i jejich sdružení) zajistí stavbu včetně financování a po stanovenou dobu, zpravidla v řádu desetiletí, i fungování projektu. Předem sjednanou cenu začne veřejná instituce splácet až po zahájení provozu, a splátky jsou rozpočteny na dobu, po kterou je dojednáno provozování zhotovitelem. Po jejím uplynutí pak stavba se vším všudy přejde do majetku veřejné instituce. Pro Příbramské může být zajímavé, že stejnou metodou stát nechává na Příbramsku a Písecku budovat prodloužení dálnice D4.

Úloha města: poskytnout pozemky

Konkrétně v případě zamýšleného parkovacího domu Milínská se nepočítá s tím, že by město muselo něco platit. Poskytlo by pozemky s právem stavby, partnerská firma by tam postavila parkovací dům a ten by následně byl provozován podle podmínek odsouhlasených městem. Jde o pozemky, kde se už nyní parkuje – a počet míst pro auta využívaných v rámci městského systému rezidenty neboli místními by se nezměnil. Tomu by byla vyhrazena třetina objektu. Zbytek, dvě podlaží, by sloužil ke komerčním pronájmům.

Starosta Jan Konvalinka osvětluje plány na možnou spolupráci při výstavbě parkovacího domu u Milínské ulice v rámci PPP projektu. | Video: Milan Holakovský

Tato místa by podle slov Dominika Halmošiho, předsedy správní rady společnosti usilující o spolupráci s městem, měla sloužit jak obyvatelům Příbrami, tak návštěvníkům města. Řečeno v rámci oficialit: šlo by o parkování osobních vozidel rezidentní i abonentní, a to krátkodobé i dlouhodobé. Město by podle návrhu textu prozatím odloženého memoranda mělo zajištěno 77 parkovacích míst.
Provozování by zajišťovala společnost vytvořená oběma partnery – joint venture ve formě nově založené korporace – v níž by, jak uvedl starosta, město mělo poloviční obchodní podíl; byť by do ní vložilo méně. S převedením na město se počítá po padesáti letech, odpověděl dále Konvalinka na otázku Deníku. K tomu, jaká je očekávaná životnost stavby, nicméně neměl informace. V textu memoranda zveřejněného před říjnovým jednáním zastupitelů se uvádí, že „doba trvání stavby parkovacího domu je předpokládána alespoň po dobu 50 let“.

Společnost LDM Group Development je podle slov šéfa Halmošiho v Příbrami a okolí dobře známá. „Realizuje řadu stavebních projektů jak bytového, tak komerčního charakteru,“ konstatoval předseda správní rady, přičemž jako příklady vyzdvihl parkoviště pro osobní automobily v ulicích Boženy Němcové a Nad Štolou, rekonstrukci bytového domu „U Podařilů“ na příbramském náměstí T. G. Masaryka či minigolf v Milíně.

Halmoši potvrzuje, že společnost, v jejímž čele stojí, je připravena zajistit plné financování projektu včetně projekčních příprav (z textu memoranda, jehož projednávání bylo zatím staženo, plyne, že očekávaná cena výstavby dosahuje 85 milionů korun bez DPH) i samotnou stavbu; pak případně také provoz. Upřesňuje také, že radnice do společného podniku nemusí vkládat pozemky formou převodu vlastnického práva, ale například zřízením věcného práva stavby (kdy by město nadále zůstalo vlastníkem).

Uvažuje se o dvou lokalitách

Starosta Konvalinka míní, že projekt parkovacího domu Milínská by mohl ukázat, že vedení Příbrami je spolupráci v rámci PPP projektů otevřeno – a případně inspirovat k nabídkám i další partnery. Netají také, kde se zvažuje případný vznik ještě dalšího parkovacího domu: jde o projekt Tržnice.

Tam jsou ale karty rozdány poněkud odlišně – či přesněji: pomyslným balíčkem karet se teprve míchá; na případné rozdávání by teprve mohlo dojít. Ze slov starosty Konvalinky nicméně plyne, že pravidla hry se snad v zásadních konturách rýsují. Pozemky prý patří k vlastnictví podnikatele Jaroslava Starky, spjatého nejenom s příbramským fotbalem, čímž je nyní asi nejznámější – a ze strany vlastníka podle starostových slov „je akceptace“ možnosti vést jednání směřující k tomu, že by je město mohlo získat. Zřejmě by se tak mohlo stát v rámci vyrovnání pohledávek města vůči podnikatelovým firmám.