Od ledna až do konce března letošního roku je možné podávat návrhy. „Ty mohou podávat občané starší patnácti let, kteří mají trvalé bydliště v Příbrami či přilehlých osadách. Na projekty je vyčleněna částka dva miliony korun, přičemž maximální částka na jeden projekt byla stanovena na milion korun,“ upřesnila mluvčí radnice Eva Švehlová.

Inspirace pro radnici

Starosta Příbrami Jan Konvalinka neskrývá, že nápady lidí jsou také inspirací pro vedení města. „V rámci participativního rozpočtu jsou podávány velmi zajímavé návrhy, přičemž některé jsou také inspirací i pro investice z běžného rozpočtu města. Díky návrhům podávaným občany zjišťujeme, ve kterých lokalitách jsou jaké potřeby,“ uvedl.

V březnu proběhne setkání navrhovatelů se zástupci města. Do poloviny května se posoudí proveditelnost a od 1. do 17. června se uskuteční anonymní hlasování o návrzích, které byly označeny za uskutečnitelné.

Vizualizace plánovaného bezpečnostního přelivu Vodního díla Orlík.
Budování přelivu u hráze Orlíku přiblíží nový web. Zvědavcům i expertům

„Hlasování bude probíhat opět prostřednictvím online portálu a je zdarma. Hlasovat bude možné také přímo v informačním centru města v Pražské ulici,“ upřesnila Švehlová. Nejúspěšnější návrh bude realizován.

„Ostatní návrhy, o kterých se hlasovalo, budou seřazeny na základě získaných hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího až do vyčerpání vyčleněného rozpočtu,“ dodala.