Radní schválili žádosti o dotace z Operačního programu Životní prostředí na osm příbramských mateřinek a na základní uměleckou školu.

Žádosti o dotace se přijímají do 30. dubna. V případě přiznání podpory dosahuje dotace 90 procent celkových způsobilých výdajů na projekt po odečtení úspor za energie za období pěti let.

Zateplení městských objektů považuje vedení Příbrami za jeden z nejdůležitějších úkolů. „Realizace projektů energetických úspor v městských budovách uspoří městu v budoucnu nemalé peníze,“ uvádí na webu města starosta Josef Řihák.

Náklady na zateplení jednotlivých budov

budova                       celkové výdaje                     z kasy města
MŠ Jana Drdy                 4,5 milionu                           2,7 milionu
MŠ alternativní               5,6 milionu                           3,5 milionu
MŠ 28. října                    6,1 milionu                           4,6 milionu
MŠ Klubíčko                    5,9 milionu                           3,5 milionu
MŠ Per. chaloupka         6,7 milionu                           5,3 milionu
ZUŠ Antonína Dvořáka  4 miliony                              2,6 milionu
MŠ Školní                         9 milionů                             4,1 milionu
MŠ Pohádka                    5,1 milionu                           3,2 milionu
MŠ Speciální                    4,3 milionu                           2,8 milionu