Akce se uskuteční ve středu 28. června v 16 hodin v zasedací místnosti radnice. Stavba parkovacího domu v Příbrami je navržena jako hromadný parkovací dům typu P+R (park and ride = zaparkuj a jeď). Objekt bude sloužit k parkování osobních automobilů osob, které budou dále využívat hromadnou dopravu z autobusového terminálu, nebo sousedního vlakového nádraží.

Den otevřených dveří pro veřejnost v příbramské stanici Hasičského záchranného sboru.
Hasiče profíky otázky na tělo nezaskočily

„V září bude podána žádost o poskytnutí dotace v rámci výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Většina finančních prostředků by měla být pokryta právě z dotace Evropské unie ve výši maximálně 90 procent, přičemž maximální výše způsobilých výdajů může být 60 milionů korun," uvedla mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Parkovací dům představuje podle radnice komfortní formu bezpečného parkování s kapacitou 180 stání, z toho 7 míst vyhrazených pro vozy přepravující osoby s pohybovým postižením, z toho 24 stání pro městské mini vozy a z toho ještě 7 stání pro osoby přepravující děti s dětskými kočárky.

Ilustrační foto
Opravy škol začaly, někde zkrátí výuku