„Do ledna nebo února by měla být hotová analytická část městského generelu dopravy a námi navržená cyklokoncepce by měla být použitá jako jedna z vrstev tohoto dokumentu, takže to bude užitečně použito pro další rozvoj města,“ řekl místostarosta Martin Buršík.

Na besedě se probíraly sice jen základy koncepce, už i ty ale vyvolaly debatu. Například ve vedení cyklotras se autor s besedujícími neshodl. Třeba lidé z ulice Podskalí úplně nesouhlasí s vedením trasy po této komunikaci. Důvodem je prý nedostatek prostoru. Podle města ale jinudy trasu vést nelze.

Svůj návrh cyklotras předložili i zástupci ORP Příbram. Ani ten ale cyklokoncepci zcela nekopíruje. „Většinou je problém v tom, že ne vždy je vlastníkem pozemku město,“ vysvětlil Buršík.

Do dalšího dění ohledně cyklokoncepce nyní zřejmě zasáhne nová pracovní skupina, která na ní bude dá pracovat a rozvíjet ji. Že by bylo její vytvoření dobrým krokem, řekl na besedě podnikatel a sportovec Aleš Barášek.

A místostarosta doplnil, že vytvořená bude. Měla by mimo jiné připravit další besedu k cyklokoncepci po dokončení analytické části generelu dopravy.