Nejčastější práce tvoří výměny oken. Na ZŠ Školní bude letos dokončená kompletní výměna oken, na ZŠ Jiráskovy sady se bude realizovat výměna části oken, kterou se nepodařilo zrealizovat v loňském roce, Základní škola pod Svatou Horu dostane nová okna u šaten, dále pak ZŠ Březové Hory se dočkají letos nového sportovního oválu a doskočiště a na ZŠ Bratří Čapků se provádí rekonstrukce toalet.

Další velkou letošní investicí ale bude realizace půdní nástavby na ZŠ 28. října, kde vzniknou nové moderní učebny a kabinety místo těch, ze kterých byly již v dřívějším období z kapacitních důvodů vybudovány kmenové třídy. Konkrétně půjde o pět jazykových učeben, jednu učebnu fyziky a jednu velkou multimediální učebnu. „Už červnu na škole se začalo pracovat, aby se přes prázdniny udělaly hrubé stavební práce, které by pak mohly narušovat provoz školy,“ konstatuje příbramský místostarosta Václav Švenda. Na nové učebny město získalo víc jak třicetimilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Ta pokryje 90% nákladů, zbytek uhradí město ze svého rozpočtu. Celkové náklady se mají pohybovat okolo necelých 38 milionů korun. Nicméně přestože se už začalo, s novými třídami může škola počítat až ve školním roce 2019-2020.

ZŠ 28. října je také poslední příbramskou školou, která ještě nezná jméno nového ředitele, protože výběrové řízení se bude opakovat. „V tomto případě se z důvodu záruky dlouhodobé perspektivy rozvoje školy rada jednomyslně shodla na tom, že vyhlásí konkurzní řízení znovu,“ komentoval Václav Švenda výsledek jednání rady města. Řízením této školy je do doby jmenování svého nástupce pověřen současný ředitel Mgr. Jaroslav Kopecký. Konkurz by se měl konat v září, nový ředitel by tak mohl nastoupit od 1. listopadu letošního roku.

Další investice půjdou do budov středních škol, které sice zřizuje Středočeský kraj, ale budovy patří městu. „Na střední integrované škole to bude výměna oken za milión korun, na průmyslové škole dojde k výměně trojích toalet, Gymnázium pod Svatou Horou se dočká další výměny elektroinstalace a obchodní akademie se dočká poslední fáze odvlhčení, aby se pak mohla opravit fasáda a vyměnit okna,“ vyjmenovává některé další investice do školních budov Švenda.

Osobně příbramský místostarosta má největší radost z půdní vestavby na ŽŠ 28. října, kterou by se město podle jeho slov bez získání dotace nemohlo dovolit a pak z výměny oken v ZŠ Školní, kde byl stav oken opravdu žalostný. „Věřím, že se všechny investiční akce na školách podaří dokončit do konce prázdnin, aby to nenarušovalo samotný školní rok,“ dodal Václav Švenda.

Opravy čekají i další školy na Příbramsku. Poměrně rozsáhlou rekonstrukci základní školy, kterou v současné době navštěvuje asi 130 dětí, chystají v Kosově Hoře na Sedlčansku. Začít by měla o letních prázdninách a potrvá až do května 2019. „Náhradní výuka se bude konat v prostorách obecního úřadu a dále pak v budově bývalé radnice, která je nedaleko,“ říká starosta obce Martin Krameš s tím, že náhradní výuka se bude týkat asi padesátky žáků a cílem oprav je především přístavba nového křídla školy, aby se oba stupně mohly sloučit do jedné budovy.

Navýšení kapacity škol chystají v Dobříši, kde od loňského roku je v realizaci rekonstrukce 1. základní školy Dobříš, kde má být navýšena kapacita celkem o 50 míst a v řešení je také navýšení kapacity 2. ZŠ Dobříš, kde by navýšení počtu žáků mohlo pomoci postavení nového dvoupodlažního pavilonu. Dojde tím k navýšení kapacity celkem o čtyři třídy, přesně tedy o 120 míst. Radnice už vybrala firmu na zhotovení projektové dokumentace, poté má být zažádáno o stavební povolení a po jeho udělení se město chystá zažádat o dotaci. V případě, že dotaci obdrží, stavba by se mohla zahájit ještě na podzim letošního roku.