Vytištěné dotazníky jsou již k dispozici na následujících sběrných místech, kde je možné je zároveň vyplněné odevzdat do označeného sběrného boxu: Infocentrum Městského úřadu Příbram, Tyršova 106, Zámeček–Ernestinum; Knihovna Jana Drdy – v ústřední půjčovně pro dospělé (nám. T. G. Masaryka) a v pobočkách Křižák a Březové Hory; v průjezdu hlavní budovy na nám. T. G. Masaryka je možné dotazníky odevzdávat i do označené schránky; Vstupní hala Aquaparku; Foyer Divadla A. Dvořáka.

Počítá se také s možností on-line vyplnění formuláře. Dotazník najdete na webových stránkách města Příbram nebo v mobilní aplikaci Příbram v mobilu. „Termín pro sběr vyplněných dotazníků je stanoven do 31. října 2020,“ uvedlo vedení Příbrami.