Slavnostnímu zakončení vánočních svátků a začátku masopustu přihlížely stovky lidí. Průvod prošel historickým centrem přes Jiráskovy sady, dále pak Pražskou ulicí a svojí pouť zakončil na náměstí T. G. Masaryka.

Zde se mudrci u vánočního stromu v jesličkách setkali s Marií, Ježíškem a Josefem a přivezli tradiční dary, tedy zlato, kadidlo a myrhu. Po krátkém poselství se vydali mezi lid a obdarovali především nejmenší návštěvníky.

Se svátkem Tří králů byla v Příbrami zahájena Tříkrálová sbírka, kterou stejně jako každý rok organizuje Charita Příbram. Její výtěžek bude v letošním roce určen na obnovu vybavení denního stacionáře.

Přispět do sbírky je možné přímo koledníkům, dále pak do kasiček Charity Příbram, které jsou umístěny přímo ve stacionáři na náměstí T. G. Masaryka a na Svaté Hoře. Další možností je skrze online aplikaci na webu charity.

Ředitel příbramské charity Jiří Kala za dary poděkoval a zároveň připomněl, že je to především díky veřejnosti, že charita může pomáhat potřebným, obzvlášť v uplynulém těžkém roce.

„Moc si toho vážím a jsem rád, že se vždy dokážeme semknout a táhnout za jeden provaz. Chci nám popřát, aby nám to vydrželo a abychom tento rok prožili v dobrém,“ řekl mimo jiné Kala.

Na místě promluvil také starosta Příbrami Jan Konvalinka, který především uvítal konec dle jeho slov nesmyslných restrikcí, kvůli kterým se Příbramští nemohli dva roky na Tři krále sejít. Všem poté popřál radostný nový rok bez starostí. Program hudebně doprovodilo vystoupení dětského pěveckého sboru Jiráskáček.