Důvod proč ke zrušení došlo, radnice zatím nezveřejnila. „Možným zavedením poplatků se bude opět zabývat rada města,“ sdělila mluvčí města Eva Švehlová.

Veřejnost i opozice radnici kritizovali mimo jiné i proto, že plošně trestá i ty, kteří systém nezneužívají a zaznívaly obavy z černých skládek a podobně. Opozice tak zrušení uvítala. „Samozřejmě jsem rád, že se od vybírání poplatků na sběrném dvoře ustoupilo, ale překvapuje mne nekoncepčnost a chaotičnost změn, která lepšímu nakládání s odpady rozhodně neprospívá. Pro vedení města je to bohužel další špatná vizitka,“ řekl zastupitel a bývalý místostarosta Václav Švenda, který měl problematiku odpadů v minulé volebním období ve své gesci.

Od začátku srpna město požadovalo ve sběrném dvoře za nebezpečný odpad 8 Kč/kg, dřevo (nábytek, dveře apod.) 0,60 Kč/kg, objemný odpad 1,50 Kč/kg, pneumatiky na osobní automobil 50 Kč/ks, pneumatiky na nákladní automobil 100 Kč/ks, pneumatiky na traktor 200 Kč/ks. Za stavební a demoliční odpad se platí už od roku 2018 a jedna koruna za kilogram.

Ovšem předseda osadního výboru Březové Hory Tomáš Mosler upozornil, že kromě poplatků za stavební suť a pneumatiky, Příbram požaduje neoprávněně. Podle něj bylo vybírání v rozporu s pravidly systému shromažďování komunálních odpadů dle městské vyhlášky z roku 2017 i v rozporu s městskou vyhláškou z roku 2019 o místním poplatku za provoz tohoto systému.

„Z vyhlášky o shromažďování komunálních odpadů vyplývá, že se vztahuje také na nebezpečný a objemný komunální odpad, kdy tento odpad lze odkládat právě ve sběrném dvoře. Navazující vyhláška o místním poplatku pak stanoví, že za komunální odpad platí občan Příbrami jeden souhrnný poplatek, aktuálně 552 korun za osobu ročně. Tento poplatek zahrnuje veškerý komunální odpad, bez ohledu na to, do jaké míry příslušný občan zaplní popelnici nebo kolik odváží každý týden do sběrného dvora skříní,“ uvedl Tomáš Mosler.

Navíc měnit poplatky za svoz komunálního odpadu lze pouze vyhláškou, kterou musí schválit zastupitelstvo. „Kromě nešťastného pokusu inkasovat za jeden odpad dvě platby tak město v tomto případě ještě obchází svůj hlavní orgán, který zastupuje všechny občany,“ dodal Mosler.