S úplným uzavřením silnice se přitom původně nepočítalo – a už vůbec ne v tomto termínu, plyne ze slov Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zprvu se totiž tato oprava plánovala už na jaro – tehdy ji však nebylo možné spustit kvůli kolizi s pracemi na silnicích v okolí: nejenom jinde na I/18, ale i na silnici I/4. Došlo tak ke změně nejenom data, ale i plánovaného postupu.

„S ohledem na termín zahájení bude proti předpokladu oprava probíhat za úplné uzavírky opravovaného úseku,“ konstatoval Buček. S tím, že cílem je zprovoznit opravovaný úsek ještě letos – práce tak jsou, pokud bude počasí přát, plánovány až do poloviny prosince.

Jedná se o opravu 1663 metrů silnice mezi kilometry 7,9 a 9,5, kde dojde na výměnu konstrukčních vrstev. Ty jsou podle výsledku diagnostiky na hraně životnosti nebo za ní. Nedobrý stav mohou vnímat i řidiči: vidět lze degradaci asfaltu, vysprávky, trhliny i vyjeté koleje. „Mimo konstrukčních vrstev vozovky se bude pracovat na odvodnění komunikace včetně pročištění a rekonstrukce propustků i pročištění stávajících a zřízení nových uličních vpustí. V rámci vodohospodářských objektů je řešena i přeložka vodovodu, který je v kolizi s plánovanou novou opěrnou zdí komunikace délky necelých 100 metrů,“ doplnil Buček. „Součástí opravy je také stavba nového rámového propustku v místě stávajícího a již po stavební stránce nevyhovujícího objektu,“ připomněl dále.