V souvislosti s narůstající dopravou se Příbram stále potýká s nedostatkem parkovacích míst. V loňském roce vznikla parkoviště P+R, před pár týdny byla zprovozněna parkovací místa v ulici Legionářů, dokončeno bylo parkoviště v zázemí Sportovních zařízení města Příbram (SZM) a na rozšíření o jednotlivá parkovací místa se pracuje v Březnické ulici a hotovo už je na parkovišti za malou halou zimního stadionu.

„Parkování se snažíme řešit budováním nových míst. Někde se podaří najít plochy pro desítky parkovacích míst, jinde jdeme cestou zpevňování ploch pro jednotlivá stání. Díky zhruba čtyřicítce míst postavených v areálu SZM by se mohlo ulevit obyvatelům bydlícím v ulici Legionářů. Toto parkoviště bude sloužit zaměstnancům a nájemcům sportovních zařízení, kteří dosud využívali místa v ulici,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Zatímco parkovací místa v areálu SZM budou fungovat v režimu závory, buduje se v současné době devět nových míst, která budou volně přístupná. V rámci tvorby jednotlivých stání se rozšířilo o pět míst parkoviště za malou halou zimního stadionu a čtyři nová místa vznikají v Březnické ulici.

Doposud bylo zprovozněno dvanáct míst v ulici Boženy Němcové, čtyři místa na Drkolnově, pět stání u II. polikliniky a šest míst v ulici Pod Haldou. Pracuje se i na projektu záchytného parkoviště na Flusárně, kde nyní parkují především kamiony.

Prostory pro parkovací místa se hledají neustále, oprášen byl projekt parkovacího domu u autobusového nádraží, který se ale opět zasekl. Autor projektové dokumentace Filip Ondřejek koncem srpna odstoupil od smlouvy s městem.

Pomoci ke zlepšení situace má i plánovaná úprava parkovacích zón, kdy budou občané města zvýhodněni oproti dojíždějícím.