Příbramští radní si podle Kučerové uvědomují, že uranové haldy představují trvalou ekologickou zátěž, navržený způsob těžby ale pokládají za nešťastný kvůli možné prašnosti, hluku a dalším škodlivým vlivům na zdraví lidí.

Zástupci opozice kritizovali vedení města za to, že se k záměru Ekototalbau CZ údajně dlouho nevyjadřovalo. Podle nich dokonce promeškalo lhůtu, v níž mělo být stanovisko odesláno ministerstvu životního prostředí. Kučerová to ale odmítla. "Toto stanovisko bylo po vzájemné dohodě s ministerstvem životního prostředí 11. 8. 2015 odesláno příslušnému odboru ministerstva. Radnice tak dementuje zprávy, které se objevily v médiích, že se město Příbram jako jediná dotčená obec k žádosti o těžbu a úpravu kameniva z odvalu šachty číslo 15 ve stanovené lhůtě nevyjádřila," uvedla.

Vzhledem k nesouhlasnému postoji Diama považují radní svolání veřejného projednání záměru za bezpředmětné. Pověřili nicméně odbor kanceláře města, aby ve spolupráci s odborem životního prostředí zorganizoval veřejnou debatu za účasti odborníků k otázce možného odstranění všech odvalů v příbramském regionu.
Proti plánům na využití hlušiny v areálu šachty číslo 15 se bouřili místní lidé, především z Milína, Lešetic či příbramské části Brod. Společnost tvrdí, že těžba by se v okolí odvalu zásadně neprojevila. Poukazuje naopak na to, že se odtěžením haldy sníží radonová zátěž. V haldě je asi 12,8 milionu tun kameniva a zhruba 640 tun uranu. Povolení se vydává na 20 let a za tu dobu by se halda vysoká přes 60 metrů měla snížit na polovinu.