Celou problematiku má na starosti místostarosta města Martin Buršík. „Pracovní skupina se bude pravidelně zabývat podněty občanů na nevhodnou reklamu a na základě rozhodnutí starosty města nebo rady města bude poté nařízeno odstranění těchto vad odpovědným odborům a příspěvkovým organizacím,“ řekl Buršík.

Oslovil už některé organizace a také osadní výbory, aby nominovali občany do pracovní skupiny. „Byli jsme osloveni, abychom nominovali někoho do pracovní skupiny, která bude řešit vizuální smog ve městě. Přímo z osadního výboru nikdo zájem nemá, ale evidujeme zájem některých občanů z Březových Hor,“ uvedl předseda březohorského osadního výboru Tomáš Mosler.

Po zřízení pracovní skupiny by se Příbram mohla dočkat regulace nevhodné reklamy. „Zavedení fungování tohoto postupu lze očekávat v roce 2020,“ doplnil Martin Buršík. Místostarosta také připustil, že takzvaný vizuální smog v podobě reklam a poutačů nebyl nikdy na městském úřadě systematicky řešen. Pro regulaci reklamy by mělo dojít k vytvoření manuálu. Takový dokument nenařizuje, jak musí vizuální prezentace vypadat, ale snaží se podat podnikatelům ve svém městě doporučení skrze dobré příklady a motivovat je k přemýšlení o jiných kvalitních způsobech sebeprezentací.