Páter Horáček, který je nyní svatohorským administrátorem, přišel do Příbrami z východočeských Slatiňan. V nedaleké Chrudimi vystudoval střední zemědělskou školu. Pak se stal redemptoristou a získal další vzdělání na Teologické fakultě Trnavské univerzity na Slovensku. „Má rád duchovní hudbu, čte cestopisy a historické romány a rád zkoukne dobrou detektivku nebo komedii. Jeho nejmilejší dovolená je týden v Tatrách. Pár dní v létě tráví také doma ve Slatiňanech,“ shrnuli zástupci kraje, co o sobě prozradil. Horáček kaktusy na Svaté Hoře opravdu pěstuje. Prý ale „střídmě“.

Oceňuje, že Svatá Hora stále patří nejen k nejznámějším poutním místům středních Čech, ale také k nejvýznamnějším lokalitám spjatým s mariánským kultem v celé republice. Barokní areál láká návštěvníky svou historií, památkovými kvalitami i kulturními zážitky, nadále však řadě příchozích nabízí také duchovní posilu. A v posledních měsících, kdy koronavirové souvislosti lidem zcela přeprogramovaly jejich životy, zájem o duchovní věci převládal.

David Horáček představuje současně působení redemptoristů, členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Jejich posláním je nejen péče o poutní místa, ale také takzvaná stálá misie, péče o lidi opuštěné a na okraji společnosti včetně pacientů v nemocnicích, klientů domovů seniorů či vězňů. To vše je v Příbrami každodenní realitou.

Důležitější, než by se na první pohled zdálo, je prý ale také pozornost věnovaná příchozím, spojená i se stálou zpovědní službou. "Někdy máte trápení, které musíte někam odnést, alespoň s ním vystoupat naše Svatohorské schody a svěřit je zpovědníkovi, který nijak nepatří do horizontu vašeho každodenního života. Někomu, kdo je své anonymitě jen čirým prostředníkem Božího odpuštění," sdělil David Horáček v rozhovoru na sociálních sítích krajského úřadu.