„Utvrzuje mě to však ve správnosti mého rozhodnutí nebýt součástí této městské rady, protože minimálně světonázorem jsme každý v jiném vesmíru,“ napsal Švenda na své sociální sítě. „Jsem si dobře vědom toho, že úkolem komunálních politiků není řešit a komentovat veškeré zahraniční dění. Na druhou stranu vyvěsit jednou za rok vlajku a přihlásit se tak k ideálu lidských práv je to nejmenší…,“ dodal Schejbal.

Předškoláci si mohli v nové škole zacvičit přes počítač
2. ZŠ Dobříš se snaží setkat s předškoláky alespoň v on-line podobě. Přes aplikaci Microsoft Teams se tak mohou budoucí školáci spojit s učiteli a společně si zasportovat nebo se něco dozvědět. Sportovní odpoledne už proběhlo. 17. března je pak na programu Veselá matematika, 25. března Hravé učení a grafomotorika a 8. dubna on-line beseda s vedením školy pro rodiče a zákonné zástupce. Více informací se dozvíte na webu školy www.2zsdobris.cz v sekci Aktuality.

Dobříš vyhlašuje soutěž o nejkurióznější odpadky
V rámci mezinárodního svátku Dne Země probíhá každoročně v Dobříši „Týden Země“. Školy i dobrovolníci v něm uklízí město a okolí. Letos není možné uspořádat kolektivní akci. Město ale poskytne zájemcům pytle a rukavice a zajistí odvoz a likvidaci odpadu. Více informací o akci „Ukliďme si Dobříš“ získáte na telefonním čísle 605 92 99 10. Město vyhlašuje i soutěž o nejkurióznější odpadek. Jeho fotografii pod heslem „Kuriozita“ můžete do 22. dubna posílat na mail harmanova@mestodobris.cz. Vítěze čeká sladká odměna.