Na základě vyhodnocení stavu povrchu daných komunikací byly k rekonstrukci vytipovány nejvíce poškozené úseky, jednalo se o tyto ulice v celkové délce 1,8 km:
- část ul. Jinecká,
- ul. Hrabákova,
- nám. Dr. Josefa Theurera,
- část ul. Březnická,
- část ul. Čechovská,
- část ul. Sportovní,
- ul. K Dolu Marie.
Projekt byl řešen především v intravilánu města a navazoval jak na předešlé etapy rekonstrukce místních komunikací, tak i na rekonstruované objekty města. Do tohoto projektu byly vybrány komunikace na základě technického stavu a nevyhovujících parametrů, a to v oblastech se zvýšenou intenzitou dopravy a zároveň v oblastech se zvýšeným počtem organizací (firem, škol, úřadů apod.), které vyžadují kvalitní napojení. Realizací projektu byl vyřešen nevyhovující technický stav a parametry předmětných úseků místních komunikací, včetně doplnění bezpečnostních prvků pro chodce a další účastníky silničního provozu.

Celková cena stavebních prací dle smluv o dílo byla cca 28,9 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Bögl a Krýsl, k.s. Na tento projekt byla schválena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 20 mil. Kč. Část dotace byla již vyplacena (cca 11,3 mil. Kč), zbývající dotace bude vyplacena v 1. čtvrtletí r. 2016.

Z iniciativy starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky slavnostní přestřižení pásky provedla děvčata z příbramské průmyslové školy.

V rámci tohoto projektu město Příbram spolupracuje s dlouhodobými partnery. Těmito partnery jsou Spolek Prokop Příbram, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. (pobočka Příbram I), Okresní hospodářská komora v Příbrami a ARRIVA Praha s.r.o.

Slavnostního ukončení projektu se zúčastnil starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka, dále Ing. Jiří Kubiš z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a také MVDr. Josef Řihák, místopředseda Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Pavlína Svobodová, mluvčí radnice