Nejčastěji jsou do tříd zapisované děti, které ještě nejsou zralé pro první ročník základní školy. „V současné době již máme souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje pro otevření přípravné třídy i v nadcházejícím školním roce,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková, která má právě školství ve městě na starost.

Přípravná třída má kapacitu 7 až 15 dětí. „Kapacita je dostačující. V případě vyššího zájmu, se dá uvažovat o otevření další třídy. Vedle přípravné třídy na této škole funguje také bilingvní třída,“ dodala Zorka Brožíková.

V Příbrami je šest základních škol a jedna waldorfská škola, což zaručuje potřebný počet míst pro žáky města a spádových oblastí. Pro školní rok 2019/2020 přišlo k zápisům 295 dětí, z čehož téměř třetina bude mít odklad povinné školní docházky.