Část uchazečů oslovila inzerce, další se do výběrového řízení začlenili přímým oslovením pracovníků agentury. Z tohoto počtu se do užšího výběru dostalo pět kandidátů. Ti byli po absolvování osobního pohovoru podrobeni psychotestům.

Na základě výsledku výběrového řízení byl pro obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb vybrán Tomáš Cipra. Nový ředitel povede organizaci po dobu výkonu veřejné funkce Jana Konvalinky.

„Z dodaných posudků a hodnocení vyplynulo, že Tomáš Cipra disponuje optimálními vlastnostmi a dovednostmi k tomu, aby mohl stanout v čele jmenované příspěvkové organizace,“ uvedl místostarosta Jan Konvalinka, do jehož gesce spadá sociální péče.

Od jeho podzimního zvolení do funkce místostarosty vedla organizaci dočasně Lucie Bambasové. „Lucie Bambasová se svého úkolu zhostila obětavě a s velkým nasazením. Zvládla mnoho nelehkých situací a dokázala vést organizaci jak v rovině ekonomické, tak v rovině manažerské. Patří jí za to můj velký dík,“ dodal Jan Konvalinka.