Z důvodu odstoupení z funkce současného ředitele Základní školy Jiráskovy sady město vypisuje konkurzní řízení na obsazení této pozice. Přihlášky je možné podávat do 30. dubna s tím, že předpokládaný nástup je 1. srpna 2020.

Další konkurzy na vedoucí pracovníky jsou vypsány u tří mateřských škol, kde nynějším ředitelkám končí šestileté funkční období. Jedná se o Mateřskou školu Perníková chaloupka, Mateřskou školu Pohádka a Mateřskou školu Jana Drdy.

„Na obsazení vedoucích pracovních míst ve zmíněných mateřských školách je vypsaný konkurz v návaznosti s končícím šestiletým funkčním obdobím současných ředitelek. Konkurzní komise bude mimo jiné posuzovat vize uchazečů směřující k dalšímu rozvoji jednotlivých mateřských škol. Je to příležitost jak pro současné ředitelky, tak pro nové zájemce,“ řekla místostarostka Zorka Brožíková.

Termín podání přihlášek je do 30. dubna 2020. Bližší informace najdou zájemci na úřední desce městského úřadu.