„Obálky jsme otevřeli na začátku června a koncem měsíce se dvakrát sešla hodnotící komise, která posoudila kvalifikaci uchazečů i to, zda jsou nabídky úplné a splňují požadavky zákona i zadavatele," řekl Příbramskému deníku starosta Příbramě Pavel Pikrt.

Po kontrole však komise došla k závěru, že všichni uchazeči tyto požadavky splnili. „Žádná z nabídek však nebyla shledána mimořádně nízkou. Hned několikrát přišla s nejmenší nabídkovou cenou, což bylo jediným hodnotícím kritériem, společnost MTStav Příbram s.r.o.," řekl Pavel Pikrt.

Mezi první školy, které město zateplí, patří Mateřská škola Jana Drdy. O zhotovení projektu se v tomto případě postará společnost Montura s.r.o., která projekt dodá za 2,2 milionu.

Zhotovení zateplení Základní umělecké školy Antonína Dvořáka získala firma Plomoides s.r.o. Ta zateplení školy provede za 1,8 milionu.

MTStav Příbram s.r.o pak za zhruba 17 milionů zateplí čtyři školy. Poslední dvě zakázky v hodnotě 5,5 milionu bude mít na starost firma Silba –Elstav s.r.o.