„Se žádostí o příspěvek se obracím na představitele těch obcí a měst, ze kterých k nám policisté vozí opilce. Podobně jsme o příspěvek žádali i vloni. Před rokem nám na provoz záchytky přispěla města Beroun, Dobříš, Hostivice, Kladno, Milín a Votice," řekl starosta. Loni policie vozila nejvíc těch, kteří to přehnali s alkoholem, z Berouna. Bylo jich 22. Následují Hořovice, Benešov a Kladno. Z jihočeského Písku sem loni v policejním voze s alkoholem v dechu přicestovalo pět nocležníků, z Tábora tři a ze Strakonic dva. Také do těchto měst putuje žádost o příspěvek.

„Žádáme o víceméně symbolický příspěvek, a to o pět tisíc korun v případě měst a obcí do pěti zachycených osob a o 10 tisíc korun v případě šesti a více zachycených osob. Na provoz záchytné stanice máme letos v rozpočtu vyčleněnou částku 2 416 500 korun," říká Řihák. Od kraje má město přislíbený milion, polovinu už dostalo. I kdyby všichni oslovení poslali příspěvek, i tak letos vyjde město provoz na více než milion korun.