Zákaz vychází z vodního zákona a je ve veřejném zájmu, jak potvrdil Petr Walenka, vedoucí odboru životního prostředí. Zákaz se netýká území Vojenského újezdu Brdy, kde podobná nařízení řeší újezdní úřad. Zákaz odběru povrchových vod z potoků a nádrží platí do odvolání.

„Zákaz odběru vody platí pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění bazénů a nádrží. Mimořádné opatření bylo vydáno na základě podprůměrných minimálních průtoků na vodních tocích a na základě informační zprávy správce povodí Povodí Vltavy o mimořádných vodních stavech a suchu na vodních tocích," upřesnil Petr Walenka a upozorňuje, že odebírat povrchovou vodu z vodních toků a z vodních nádrží pomocí technického zařízení lze jen na základě povolení vodoprávního úřadu. „Pokud takové povolení nebylo vydáno, jde o nezákonné jednání," dodal Petr Walenka.

Seznam obcí (ORP Příbram), kde platí zákaz odběru povrchových vod:

Bezděkov pod Třemšínem, Bohostice, Bohutín, Bratkovice, Březnice, Buková u Příbramě, Bukovany, Cetyně, Čenkov, Dlouhá Lhota, Dolní Hbity, Drahenice, Drahlín, Drásov, Dubenec, Dubno, Háje, Hluboš, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hvožďany, Chrást, Chraštice, Jablonná, Jince, Kamýk nad Vltavou, Kotenčice, Koupě, Kozárovice, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Lhota u Příbramě, Milín, Modřovice, Narysov, Nepomuk, Nestrašovice, Občov, Obecnice, Obory, Ohrazenice, Ostrov, Pečice, Pičín, Počaply, Podlesí, Příbram, Radětice, Rožmitál pod Třemšínem, Sádek, Sedlice, Smolotely, Solenice, Starosedlský Hrádek, Suchodol, Svojšice, Těchařovice, Tochovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Tušovice, Věšín, Višňová, Volenice, Vrančice, Vranovice, Vševily, Vysoká u Příbramě, Zalužany, Zbenice, Zduchovice.