Tam patřil mezi nejlepší hráče reprezentace České republiky. „Setkání spojené s besedou se uskutečnilo ve sportovní hale školy. Žáci se od obou reprezentantů dověděli řadu zajímavostí z jejich fotbalových začátků i ze současného působení Tomáše Zápotočného v italském Udine a Františka Rajtorala v Baníku Ostrava,“ uvedl ředitel školy Jan Pechlák.

„Určitě velkým poučením a podnětem k zamyšlení pro všechny žákovské fotbalové naděje bylo vyprávění obou o tom, co všechno museli absolvovat a obětovat, aby se dostali tam, kde v současné době jsou, a hlavně, že si má člověk pro sebe i do budoucna klást jen ty nejvyšší cíle, pokud chce opravdu něčeho dosáhnout,“ doplnil Pechlák.

V závěru besedy dostali kluci od obou starších vzorů podepsané fotografie a došlo i na společné fotografování. „Oběma našim bývalým žákům patří poděkování, že si ve svém náročném programu našli čas a přišli se o své pocity a zážitky podělit do školy, kde začali dělat první kroky své budoucí profesionální kariéry,“ uzavřel ředitel školy.