„Město na ni získalo dotaci milion korun,“ řekl starosta Josef Řihák.

Kino se otevřelo před 50 lety, žádné velké investice se v něm od té doby ale nedělaly. Loni v květnu se objevily trhliny v příčkách a podlahách. Statik zjistil, že mezi podkladovým materiálem a betonovou podlahou jsou místy až dvaceticentimetrové dutiny. Musely se opravit betonovými injektážemi. Z původních 1,8 milionu korun se oprava prodražila na šest milionů korun. Dalších 4,5 milionu korun stála nová kinotechnika.

„Technologie je připravena i na digitální promítání,“ dodal starosta. Kino má také nové sociální zařízení, promítací kabinu a vzduchotechniku. Kino provozuje
městská příspěvková organizace Divadlo Antonína Dvořáka Příbram. Vedoucí kina připravil několik novinek. Založil například filmový klub, kde se budou vedle takzvaných artových snímků promítat i filmy pro děti, seniory nebo dokumenty.