Hlavní myšlenkou projektu s názvem Loukamosaic je vznik unikátního díla - velké mozaiky louky, která bude složena z mnoha mozaikových květů vytvořených dětmi i dospělými z celého světa.