Příbramští radní se zabývali problematikou ceny svozu odpadů v tomto roce. Výsledkem je, že obyvatelé budou platit stejně jako v minulém roce, tedy 480 korun ročně za každého člověka s trvalým pobytem ve městě.

Rada města se zároveň rozhodla prodloužit smlouvu s Rumpoldem o pět let namísto původních dvou. Společnost Rumpold-P za to slevila o deset korun za každou tunu komunálního odpadu odvezenou na skládku Chrást. „Poté, co jsem k tomu byl vyzván zastupiteli, jsem jednal společně s místostarosty s ředitelem společnosti Rumpold-P a podařilo se nám dojednat pro občany města Příbrami daleko lepší podmínky pro ukládání odpadu, než jaké bychom měli při uzavření dvouleté smlouvy,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák.

Poplatek za odvoz odpadu musí platit každý obyvatel Příbrami včetně kojenců, což se mnoha lidem nelíbí. „Jsem student a potřebuji každou korunu. Přijde mi tedy zbytečné, aby moje rodiče platili za odvoz odpadu i za mě, když jsem celý týden na koleji a domů se vracím pouze na víkend,“ řekl student Martin Křivánek.

Jenom z Příbrami se minulý rok odvezlo na skládku v katastru obce Chrást 9500 tun odpadků, i s okolními vesnicemi to činí asi 15 tisíc tun.
Od roku 2009 se zvýší o sto korun poplatek obci, do jejíhož katastru se komunální odpad sváží. O tom, jestli bude onu stokorunu platit město, nebo se promítne do ceny za odvoz odpadu, rozhodne příští rok městské zastupitelstvo.