Katalog je součástí realizace projektu Komunitního plánování sociálních služeb v Příbrami a jeho vytištění bylo spolufinancováno Středočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu.

V katalogu najdou občané všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří působí na území města Příbrami. Dále jsou tu také společenské a charitativní organizace, svazy a další společnosti, které se zabývají pomocí bližním. Občané v brožuře najdou adresy, kontakty, nabídku poskytovaných služeb i všeobecnou charakteristiku jednotlivých zařízení.

„Cílem je poskytnout občanovi, který se ocitl ve složité životní situaci a potřebuje s něčím pomoci, srozumitelný a přehledný katalog služeb. Věřím, že nový katalog bude užitečnou pomůckou pro orientaci v sociálních službách v našem městě,“ informoval starosta Příbrami Josef Řihák.

Brožura byla vydána v nákladu 1000 kusů. K dispozici je zdarma například v Městském informačním centru Příbram v přízemí Zámečku, dále pak v kanceláři odboru sociálních služeb Městského úřadu Příbram a v neposlední řadě v sekretariátu starosty města Příbrami.