Je určen pro pracovníky státní správy, podnikatele ve stavebnictví a další dotčené podnikatelské subjekty. Zájemci se mohou hlásit na OHK Příbram.