„Zájem o školu se stabilizoval. Dalo se předpokládat, že nově otevřený obor bezpečnostně právní činnost potáhne. Přihlášeno je bezmála 50 uchazečů a lze čekat ještě další,“ řekl ředitel příbramského pracoviště Vladimír Kříž. Vrásky na čele trochu dělá druhý studijní obor regionálních studií. „Počet uchazečů o studium regionálních studií poklesl. „Soukromé vysoké školy jsou v nevýhodě, ty veřejné neustále rozšiřují nabídku studijních oborů a každý pochopitelně dá přednost té škole, kde nemusí platit školné. To nás staví do situace, kdy musíme hledat na trhu vzdělání dosud neobsazené a žádané studijní obory a zejména pak umožňovat vzdělání absolventům středních škol z řad střední generace. Obecně lze konstatovat, že boj o studenta se každým rokem přiostřuje,“ stěžuje si Vladimír Kříž na nerovné postavení.

Další velká událost čeká školu a její studenty už v neděli, kdy se konají promoce. A promoce to budou pro Příbram vskutku významné. „Jsou to první promoce od roku 1939. Je tomu tedy 68 let, co se promoce naposledy v Příbrami konaly, tehdy na VŠB,“ připomněl Vladimír Kříž. „Promovat a skládat slib bude 33 studentů, všichni dva týdny před tím slavnostně složili státní zkoušky,“ dodal s tím, že vše se bude odehrávat v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na náměstí TGM od 10 hodin. Promoce bude provázet fanfárami Sbor svatohorských trubačů.