„Podporou projektu chceme přispět k popularizaci sportovně pohybových aktivit a zároveň poradit, jaký okruh sportovních činností by mohl být pro dítě nejvhodnější. Cílem projektu je, aby si každé dítě zjistilo úroveň pohybových schopností a zároveň si vybralo dovednosti, ke kterým má nejblíže,“ uvedl Václav Havlíček ze 7. základní školy.

Výsledky testů pak mohou žáci využít k vhodnému výběru sportovní aktivity a zároveň je tyto výsledky budou motivovat k hledání a aktivnímu přístupu vybraného sportu. Pro učitele budou výsledky testů klíčovým hlediskem pro správný a pro žáky motivující výběr témat vyučovacích jednotek v tělesné výchově, či pestřejší nabídkou sportovních kroužků.

„Projekt „3P“ vychází z ověřených testů u špičkových sportovců. Testy jsou určeny pro žáky 4. až 5. tříd. Z hlediska fyziologického vývoje dětí je toto období nejlépe vyhovující pro správný výběr sportovní discipliny.Test se skládá ze dvou částí, kondiční a dovednostní. V první části žák prokazuje úroveň svých pohybových schopností (síla, rychlost, obratnost, vytrvalost), ve druhé části jde především o zjištění pohybových dovedností u vybrané sportovní discipliny,“ sdělil Havlíček.

Testy s žáky budou provádět proškolení žáci osmých tříd. Výsledky budou pečlivě zaznamenávány a později počítačově zpracovány. Po zpracování výsledků obdrží žáci certifikát o absolvování testu, jehož součástí bude vyhodnocení testu a porovnání výkonu žáka s celorepublikovým průměrem.

„Projekt, ve své podstatě unikátní, umožňuje dětem a rodičům lépe poznat svoje schopnosti a zároveň vybírá a monitoruje talenty pro různé sporty. Pokud rodiče zajímají sportovní předpoklady jejich dětí, mohou přihlásit svého potomka na tento projekt, který se uskuteční v úterý 22. května mezi 14. a 17. hodinou v prostorách tělocvičen školy. Přihlášky a podrobnější informace lze získat v 7. základní škole,“ doplnil Václav Havlíček s tím, že účast na projektu je dobrovolná a bezplatná.