Požadavky na obsazení funkce je vzdělání a odborná praxe, dobrý zdravotní stav, morální bezúhonnost a znalost školských předpisů. K přihlášce, kterou musí zájemci zaslat nejpozději do pátku 17. srpna, musí být přiložena úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný životopis, koncepce rozvoje školy a lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat funkci ředitele školy.