Tropické teploty střídající se s bouřemi a lijáky sice na chvíli zalijí vegetaci a mnohde i vyplaví domy, ale zásoby spodní vody nedokáží doplnit. Sucho trvá dlouhou dobu a při prudkém dešti se voda nestačí vsakovat. Lidem vysychají studny. Ohrožena je úroda na polích. „Už v dubnu vyschla studna u obecního úřadu. Nyní zase dotekla. Hladina klesá i ve studních některým lidem,“ upozornil na problém Jan Michálek, starosta Dolních Hbit na Příbramsku.

Správce rožmitálské meteorologické stanice Hubert Hoyer nám řekl, že červen je už dvanáctým měsícem s teplotami, které jsou nad dlouhodobým normálem. Navíc většinou bez obvyklého měsíčního úhrnu srážek. Není proto divu, že po zimě beze sněhu se sucho prohlubuje. Potoky vysychají a zbývajícími koryty potoků a řek protéká zlomek obvyklého množství vody. Pokles hladiny spodních vod je znát i v Brdech, které jsou význačnou zásobárnou pitné vody pro tisíce obyvatel tří okresů.

Sucho pokračuje, vysychají potoky, mizí voda ze studní

Červen je už dvanáctým měsícem s teplotami nad dlouhodobým normálem. Extrémně suchý byl už loňský podzim. Pak přišla zima bez sněhu, kterou vystřídalo jaro s převládajícími vysokými teplotami. Sucho se prohlubuje každým dnem, třebaže místy vydatně zaprší. Voda ovšem z prudkého lijáku steče a minimumse vsákne do půdy.

V řekách a potocích protéká minimum normálního množství vody. Některé potoky už vyschly. Meteorologové předpokládají, že sucho prohloubí pokračující teplotně nadnormální letní měsíce. Místy začíná být i alarmující situace s pitnou vodou. Rožmitál je zásoben i vodou z vodojemu na Planém vrchu u Zalán. “Hladina se sice postupně snižuje, nicméně je zatím vody dostatek. V podzemí pochopitelně chybí,“ potvrdila Marta Hoyerová, vedoucí vodního hospodářství v Rožmitále.

Podle Huberta Hoyera, správce rožmitálské meteorologické stanice, jsme už v dubnu prožili krásný druhý jarní měsíc. Ale jen zdánlivě! „Byl totiž teplotně mimořádně nadnormální, zatímco srážkově naopak mimořádně podnormální. Průměrná teplota vyšla tři stupně Celsia nad dlouhodobým normálem a napršelo pouhých 5,5 milimetru vody,“ upřesnil Hoyer.

Květen byl také teplotně, ale kupodivu i srážkově nadnormální. Napršelo 86,5 milimetrů vody. Jenomže to napršelo v Rožmitále. Mnoha místům se deště
vyhnuly podobně jako tomu je při současných bouřkách. Situaci nevylepší ani vcelku časté bouřky s vydatnými dešti. Ty přinesou i desítky milimetrů srážek, ale několik kilometrů vedle nespadne ani kapka. Pomohl by několik dní trvající drobný déšť. Pokud se počasí nezmění, bude se sucho prohlubovat jako v letech 2000, 2003, 1994, 1983 a 1947.

 

Sucho prý kvalitu pitné vody neovlivní

Rozhovor s Kristinou Blaszczykovou, mluvčí společnosti 1. Středočeská vodárenská, která je provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst v podstatné části okresu.

Nemáte v současnosti problémy s dodáváním pitné vody?

Naši klienti mohou zůstat klidní - dodávky pitné vody zatím ohroženy nejsou.

Ani déle trvající sucho vám nezpůsobí problémy? Nezačnou zdroje vody vysychat?

V některých malých obcích zásobovaných z málo vydatných místních zdrojů by k určitým problémům dojít mohlo. Ke slovu by se potom dostalo zásobování cisternami.

Neohrozilo nebo neohrozí sucho kvalitu vody?

Sucho samo o sobě kvalitu vody ve vodních zdrojích ovlivnit nemůže. V některých vodárenských nádržích však vlivem slunečného počasí může dojít k přemnožení sinic a řas. Pitná voda ale prochází standardní úpravou, takže ohrožení její kvality z této strany nehrozí.

Děláte nějaká opatření, abyste nedostatku vody předešli?

Pokud něco takového hrozí, upozorňujeme obce a doporučujeme jim vyhlásit úsporná opatření, například omezení zalévání či zákaz napouštění bazénů.

Jsou ve vámi zásobovaných oblastech nějaké lokality, kde se v minulosti v období sucha potíže vyskytly?

Jak už bylo řečeno, jedná se o malé obce. Na Příbramsku jsou to Pečice, Klučenice, Vysoký Chlumec. U těchto obcí došlo v minulosti k nedostatku pitné vody, který jsme řešili zásobováním cisternami a vyhlášením úsporných opatření.

Zaznamenali vodohospodáři v posledních dnech nárůst spotřeby vody kvůli teplému počasí?

Jedná se zatím jen o nárazové odběry ve dnech pracovního volna a při teplém počasí, převážně v rekreačních oblastech.