V průběhu září a první poloviny října provede společnost Veolia Voda telefonický průzkum zjišťující názory zákazníků na služby vodohospodářských společností. Výsledky by měly být k dispozici koncem října, nejpozději začátkem listopadu.

Společnost je provozovatelem vodovodů a kanalizací v podstatné části Příbramska. „Názory našich klientů jsou pro nás velmi důležité, bez nich bychom ztratili zpětnou vazbu na naše zákzníky. Proto každou možnost dozvědět se, s čím jsou naši zákazníci spokojení a kde máme podle nich rezervy, vítáme,“ doplnila k chystanému průzkumu mluvčí.