Předlužování nízkopříjmových rodin

„Chceme naplnit podmínky registrace a financování sociální služby, zejména posílit ambulantní, ale zejména terénní činnost sociálního pracovníka. Zvláštní pozornost dlouhodobě věnujeme dluhovému poradenství, vnímáme potřebnost prevence zadlužování hlavně v problematičtějších lokalitách, chceme se více zaměřit právě na problém předlužování nízkopříjmových rodin," pokračuje Robert Dikan.

Loni město čerpalo na službu velmi výraznou dotaci. S tou lze počítat také letos.

close Ilustrační fotografie. zoom_in

„Byla by veliká škoda ji nečerpat nebo nevyčerpat ve chvíli, kdy problémy občanů, a finanční zejména, zaznamenáváme dnes a denně. Naše služby jsou stále více vyhledávané, a věřím, že i potřebné a užitečné," dodává Robert Dikan.

Příbram má sociální službu Odborné sociální poradenství zaregistrovanou již od roku 2010. V rámci výkonu této sociální služby začalo město Příbram poskytovat občanům bezplatné poradenství v oblasti nejen rodinného práva, pracovního práva, přestupkového práva, diskriminace v právním systému, ale i bydlení a podobně.

Specializací je dluhové poradenství, a to včetně zpracování podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení – osobního bankrotu. Tím ale výčet služeb nekončí, k dalším patří i poradenství v oblasti partnerských vztahů a poradenství pro oběti násilí.


Bezplatná pomoc pro sociálně slabší občany

O tyto bezplatné služby je v poradně města Příbrami především zájem mezi sociálně slabšími občany, kteří nemohou využívat placené služby, zejména služby advokátních kanceláří nebo jiných specializovaných pracovišť.

V roce 2011 využilo služeb poradny 431 občanů, v roce 2012 již 731 občanů, v roce 2013 zde bylo 783 občanů. V polovině roku 2014 se poradna přestěhovala do nových prostor, její služby byly rozšířeny o pozici psychologa a právníka.

V tomto roce také poradna zaznamenala celkem 1160 kontaktů s žádostí o podporu nebo pomoc.