Podle návrhu radních by tak Příbramáci zaplatili po Novém roce za odvoz odpadu 648 korun. To by bylo o 180 korun víc než nyní. Podle radnice jsou náklady výrazně vyšší než vybrané prostředky. Loni město vybralo na poplatcích 14,7 milionu, celkové náklady však byly 18,5 milionu. Letos budou prý ještě vyšší.

Opozice nakládání s odpady v Příbrami kritizuje. Už dříve se podivila tomu, proč náklady na svoz odpadu rostou, když město využívá skládku v příbramské části Bytíz a nemusí odpad vozit až do Chrástu u Březnice. Podle starosty Jindřicha Vařeky je důvodem skutečnost, že město rozšířilo nabídku služeb, zprovoznilo sběrný dvůr a zvýšilo počet stanovišť na bioodpad.

Kritika ze strany opozice

Vedení města chtělo zvýšit poplatek už před rokem, kdy předložilo zastupitelům návrh připravený ještě starou městskou radou. Ten počítal s navýšením poplatku z 468 na 528 korun na obyvatele a rok. Opozice zároveň předložila protinávrh, aby se cena nezvyšovala.

Zastupitelé tehdy neschválili ani jeden z návrhů a nepřijali ani žádné jiné usnesení. To nakonec vedlo k tomu, že zůstala v platnosti dosavadní výše poplatku.

Zvýšení ceny a skládka na Bytíze

close Ilustrační foto. zoom_in Cenu nájemného by ale mohlo ovlivnit jednání ohledně využití bytízské skládky. Příbramští zastupitelé totiž v říjnu zrušili rozhodnutí z loňského prosince, které znemožňovalo demolici chátrajících budov v jedné z částí skládky. Ty by radní chtěli zdemolovat za zlomek původně nabízené ceny. Zakázku za zhruba šest milionů korun schválilo už předchozí vedení radnice. Tehdejší starosta Pavel Pikrt ale rozhodnutí městské rady pozastavil, protože bylo učiněno až po volbách. Demolice čtyř budov byla podle radních vysoutěžena za zhruba 5, 7 milionů korun, zbylé dvě za bezmála 2,5 milionu korun.

Nájemné z pozemků za 200 tisíc

Současné prostory totiž během několika měsíců nebudou stačit. Druhá část skládky umožňuje uložení zhruba šesti set tisíc tun odpadu, měla by tak vystačit na dalších třicet let. Radní tak zvažují, jak s pozemkem naložit. Zda jej prodat, nebo pronajmout.

Za nájemné z těchto pozemků vybere město ročně dvě stě tisíc korun. „Představte si, jak dlouho bychom museli nájemné vybírat, abychom osm milionů umořili. To by nemělo smysl pozemky vlastnit, kdybychom museli kvůli skládce ty budovy za tak vysokou částku vykoupit," sdělil ve středu Příbramskému deníku starosta.

Podle starosty prosazuje radnice variantu, kdy město bude majitelem pozemků, ačkoliv není majitelem skládky. „Rádi bychom byli spolulupodílníkem na činnosti skládky a rádi bychom se podíleli na zisku skládky," dodal starosta.

Nižší avizované zvýšení
Konečná jednání ohledně demolice budov a možného pronájmu pozemků by se odrazily i do ceny za odvoz odpadu. Avizované zvýšení ceny za odvoz odpadu by tak mohlo být o něco nižší.

Pokud by se radní s vedením bytízské skládky nedohodlo, zvažují odkládání odpadu na skládce u Chrástu. „Byť by tato jednání dopadla sebelépe, tak k nějakému navýšení cen bude muset dojít," uzavřel Vařeka.