Již v průběhu července radní požádali Příbramáky o vyplnění dotazníku, kterým odstartovala příprava revitalizace veřejných prostranství Sídliště Křižáky.

Příbramský starosta Jindřich Vařeka.„Pouze ve spolupráci s těmi, kteří v dané lokalitě bydlí nebo ji dlouhodobě navštěvují, je možné tento projekt realizovat. Na výše zmiňované besedě zveřejníme výsledky dotazníkového šetření a pohovoříme o nich," sdělil Příbramskému deníku starosta Jindřich Vařeka.

Příbramáci by se tak měli dočkat kultivovaného okolí. „Jsme si vědomi, že jejich kvalitní řešení je velice důležité pro kvalitu života obyvatel. Cílem je vytvořit na Sídlišti Křižáky místo pro společenský život obyvatel, místo pro setkávání a odpočinek či prostor pro společenské sousedské akce," dodal architekt Jaroslav Malý.

Dotazník ohledně vzhledu sídliště
Ilustrační fotoDotazníkového šetření se podle architekta zúčastnilo nebývale velké množství respondentů, kteří reprezentují především starousedlíky a obyvatele daného sídliště. Relativně velkou skupinou jsou prý lidé, kteří zde pracují.

Nejproblematičtější pro obyvatele je ale sociální situace na sídlišti.

„Mají obavy z lidí, kteří na veřejnosti popíjejí alkohol, ale také z dalších specifických sociálních skupin jako jsou lidé zneužívající další omamné látky, bezdomovci či menšiny. Obecně je problém především v tom, že se zdržují ve veřejných prostorách sídliště." Jaroslav Malý, architekt


Připravovaný projekt revitalizace území není podle architekta pouze o zkvalitnění dopravního řešení, technického stavu, funkčnosti prostředí. Cílem je dosáhnout zvýšení pobytové kvality veřejného prostoru, míst pro zastavení a pobývání jeho uživatelů tak, aby byl na sídlišti vyvážený poměr klidných míst pro relaxaci, a také živých míst pro společenské děje.

Podmínkou je celková kvalita řešení za použití kvalitních trvalých materiálů a detailů. Z dotazníkového šetření prý také vyplývá, že pro drtivou většinu dotázaných slouží veřejná prostranství jako prostor k parkování, ale přesto by budoucí podoba veřejných prostranství měla být především zóna s vyváženým poměrem ploch pro parkování, setkávání, trávení volného času a zeleně.

Tvorba počítačových map
„Následovat bude tvorba pocitových map a workshopy, proběhnou také veřejná projednání konkrétních návrhů a další aktivity pro veřejnost. Spolurozhodujte o podobě prostředí, kde žijete. Změna bude záležet i na vás," vyzval Příbramáky architekt.

Beseda s občany města Příbrami, která se bude tematicky věnovat vylepšení společenského, kulturního a životního prostředí veřejného prostoru na příbramském Sídlišti Křižáky, se uskuteční 22. září od 18 hodin v Estrádním sále Divadla Antonína Dvořáka.