O možnostech zlepšení takzvané zelené páteře budou radní jednat i s obyvateli okresního města.

Projektanti naplánovali několik veřejných setkání, kde má každý možnost se k této záležitosti příležitost vyjádřit. Poprvé mohli Příbramáci vznést své návrhy listopadovém jednání, přičemž další možnost zasáhnout do vzhledu města budou mít tento čtvrtek v Estrádním sále Divadla Antonína Dvořáka Příbram.

Návrhy ovlivněné první debatou
„Společně s veřejností se budou prezentovat zapracované návrhy, které vzešly z prvního veřejného plánování v listopadu, a to i v souvislosti s vyjádřením dotčených orgánů veřejné správy i organizací, které plochy na dotčeném území obhospodařují, což jsou Technické služby, Odbor životního prostředí, Sportovní zařízení města Příbrami a tak dále," uvedla mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Příbramáci se tak seznámí se studií, rozdělenou do jednotlivých částí a jednotlivých konceptů řešení. Tým architektů a projektantů se bude ještě před konečným dopracováním zajímat o názory lidí a případné návrhy, jak ještě zelenou páteř města Příbrami více obohatit.

„Jedná se samozřejmě prozatím o projekt na úrovni studie, řešící základní principy fungování. Popisuje problémy a nedostatky, stejně jako vyzdvihuje cenné plochy a navrhuje koncept řešení z odborného hlediska i nalezených potřeb veřejnosti a samotného města," dodala mluvčí.

V dalších krocích budou určeny priority města a jeho obyvatel, a na nich pak budou zpracovány další stupně projektové dokumentace, včetně řešení všech povolení a jednotlivých detailů nutných k samotné realizaci úprav.

Obnova cenné krajiny
Úkolem projektu je obnova cenného systému krajiny 
v tomto území a to hlavně z pohledu obyvatel města tak, aby se takzvaná Zelená páteř města stala opět zelenou, vysvětlila architektka pro krajinotvorbu a zahradní architekturu Klára Salzmann, která s městem na tomto úkolu spolupracuje.

Krajina ve městě by měla podle architektů také přispívat k zachytávání dešťové vody tak, aby nemusela všechna odtéct kanalizací do Litavky, ale aby zde zůstávala pro období sucha, jako například v minulém létě.

„Město Příbram má všechny předpoklady pro to, aby tady lidé rádi bydleli. Přírodní potenciál města je opravdu výjimečný. Také historický vývoj města je obdivuhodný. Způsob, jakým naši předkové dokázali využít přírodní bohatství v minulosti, je hodný pozornosti," uvedla před několika týdny architektka Klára Salzmann.

V rámci Zelené páteře plánuje vedení města revitalizaci Příbramského potoka všude tam, kde to jenom trochu jde. Jedním z cílů je vytvořit takzvané dešťové zahrady s vodními rostlinami, kde se bude dešťová voda vsakovat a zůstávat pro období sucha.

Zachování raka říčního
„Naši předkové uměli obdivuhodně pracovat s krajinou a vodou. Projekt by chtěl maximálně využít všechny historické zkušenosti práce s vodou, jde například o síť náhonů i historických objektů pro lepší zadržování vody v krajině," přibližuje dále Klára Salzmann s upozorněním na to, že Příbramský potok je také domovem řady vzácných živočichů, jako například raka říčního či řady druhů ptáků. Jejich zachování je do budoucna klíčové.