„Sedli jsme si k jednomu stolu a ve vzácné shodě jsme se rozhodli tento krásný kout příbramské přírody uklidit a zvelebovat. Nejen pro letošní sezónu, ale i snad do budoucna,“ uvedl příbramský místostarosta Václav Švenda s tím, že velice aktivní přístup v této věci projevil starosta obce Bohutín Ladislav Turek. „Děkuji všem zúčastněným a speciálně starostovi Bohutína, se kterým budeme dále jednat o opravách cest,“ dodal Švenda. Poděkování patří také městským lesům, které i na letošní rok chystají pro malé návštěvníky překvapení ve formě nových herních prvků.

Lesopark nesoucí jméno podle řeky Litavky, která jím protéká, zažíval dobu své největší slávy zhruba před čtyřiceti lety, kdy ho spravovalo město. Ve své době měl dokonce i dva správce. Později oblíbenost lesoparku nijak neopadala, návštěvníci ho stále rádi využívali k procházkám i rekreaci, ale s údržbou pozemků a lesa už to bylo horší.

Kroky vedoucí k jeho obnově začaly před několika lety. V roce 2015 v něm byla otevřena nová naučná stezka, o rok později malá obora s muflony a kamerunskými ovcemi, hřištěm a grilovacím místem. Letos se městu podařil doslova husarský kousek, kdy se konečně po mnoha letech podařilo oslovit většinu vlastníků pozemků pod lesoparkem, aby spojili své síly a společně ho uklidili a postupně zvelebovali.

Vlastníci pozemků se sešli na začátku roku, rozdělili si úkoly a začali úklidem a odstraňováním spadlých větví a náletových dřevin. Zároveň se shodli na tom, že zejména vzhledem k bezpečnosti návštěvníků lesoparku musí dojít k posouzení stavu zhruba pěti desítek stromů. „Město si proto nechalo odbornou firmou zhotovit dendrologický posudek, jehož cílem bylo posoudit aktuální vitalitu, zdravotní stav a provozní bezpečnost těchto stromů a doporučit, zda hodnocené stromy v případě snížené vitality a stability je vhodné bezprostředně pokácet, nebo zachovat a ošetřit,“ vysvětlil Václav Švenda.

Na základě vypracovaného posudku se nakonec prozatím přistoupí ke kácení pouhých třech stromů, které bezprostředně ohrožují bezpečnost návštěvníků lesoparku. Jedná se o dvě vrby, z nichž jedna bude ponechána jako torzo pro podporu biodiverzity a jednu olši v korytě Litavky.

Přestože se městu podařilo zajistit dohodu mezi jednotlivými vlastníky pozemků, o něco méně úspěšné je v tom, aby lidé dodržovali zákaz krmení muflony a ovcí kamerunských v tamní oboře. ZOO koutek v příbramském lesoparku má výměru asi 2 000 m2, je oplocený a uvnitř jsou i drobné dřevostavby. „Jako je krmelec, slanisko a stáj sloužící ke krmení a chovu těchto zvířat,“ říká ředitel Městských lesů Příbram František Chytka s apelem na to, aby návštěvníci zvířata rozhodně nekrmili. „Mohou to myslet dobře, ale nevhodné krmivo se zvířatům často stává osudným. Přinejmenším způsobí nemoc, v horším případě smrt zvířete,“ dodává ředitel městských lesů.

Pokud budou mít rodiny s dětmi přesto touhu nějaká zvířata nakrmit, mají zamířit za divočáky na Oboru Skorotín nedaleko Trhových Dušník. Tam jsou kromě divokých prasat, která se jako jediná krmit můžou, také daňci a mufloni. „Divočáci jsou všežravci a tak jim, na rozdíl od býložravých ovcí a muflonů, jen tak něco neublíží,“ vysvětluje ředitel.

O nevhodném až nebezpečné chování vůči zvěři v oboře v Lesoparku Litavka svědčí i incident, ke kterému došlo letos o Velikonocích, kdy došlo ke zranění mláděte ovce kamerunské. „Svědek potvrdil, že se to stalo při tom, kdy si nějaký člověk přes plot hladil důvěřivé mládě, měl vedle sebe psa a ten najednou na mládě zaútočil. Přes pletivo mládě ovce kousl, přičemž mu strhl kus kůže na boku,“ přiblížila incident tisková mluvčí města Pavlína Svobodová. Ovci se už podařilo zotavit ze svých zranění a už vrátila do výběhu k ostatním.

Návštěvníci lesoparku také s oblibou využívají zázemí altánu s krbem, kde je možné si opéci například špekáček nebo ogrilovat maso. V okolí altánu jsou lavice, stoly a odpadkový koš na směsný odpad, nedaleko jsou také umístěny kontejnery na tříděný odpad.