S tím bude souviset přesun zaměstnanců z Příbrami na Celní úřad Benešov. To se nelíbí podnikatelům a také firmám, zabývajícím se celní deklarací.
Společnost Terano, která zastupuje 107 firem, se obrátila na Okresní hospodářskou komoru Příbram s tím, že stát přesouvá Příbram na druhou kolej, přestože se všude mluví v rámci EU o podpoře a rozvoji služeb jednotlivých regionů.
„Vyvíjíme tlak i na politiky za zachování celní pobočky. Nechceme dopustit, aby všechny důležité instituce v Příbrami byly zrušeny, jak se to stalo například v případě plynáren,“ řekla ředitelka příbramské hospodářské komory Irena Karpíšková. Podnikatelé se domnívají, že zrušení pobočky sníží dostupnost celního odbavení, protože do Benešova je to 61 kilometrů.
„Zrušením pobočky se podle nás zvýší administrativní a ekonomická náročnost celního odbavení pro občany a ekonomické subjekty na Příbramsku,“ řekla jednatelka společnosti Terano Pavla Suldovská s tím, že se zároveň zvýší i osobní a kamionová doprava mezi okresy, kde nebude možné provádět celní odbavení.
Těmto názorům se Celní ředitelství Praha brání a naopak trvdí, že přesun celního zařízení a zaměstnanců do Benešova zeefektivní činnost celní správy.
„V Příbrami dojde k 1. lednu 2009 k transformaci pobočky celního úřadu na oddělení spotřebních daní pro celý region Příbramska. Nedochází tedy k rušení pracoviště celní správy. K lednu se celní řízení, včetně zaměstnanců přesune na Celní úřad Benešov. Jedná se celkem o tři zaměstnance, dva referenty celního řízení a jednoho koordinátora,“ uvedla Ivana Dvořáková, tisková mluvčí Celního ředitelství Praha. K přesunu celního řízení podle Dvořákové dochází z důvodu zefektivnění činnosti celní správy. Počet zaměstnanců dislokovaných v Příbrami na celním řízení údajně už nyní nenaplňuje ani stanovené technologické minimum pro provádění celního řízení. Zatížení pobočky prý není dostatečné, aby mohlo dojít k doplnění personálního stavu zaměstnanců v celním řízení na čtyři, což je technologické minimum. “Ostatně již současný počet zaměstnanců je vyšší, než by měl s ohledem na zatížení být, a to již teď nedosahuje technologického minima, takže v současnosti je celní řízení na pobočce Příbram zajišťováno improvizovaným způsobem,“ dodala mluvčí.
Část objektu příbramské pobočky bude využita jako archiv pro celní ředitelství a některé podřízené útvary. Ředitelství si v současnosti pro archivování pronajímá prostory a tímto by se prý snížily náklady na archivaci.
Podnikatelé poukazují na to, že od ledna tak bude celní deklarace pro Příbramsko časově i finančně náročnější a zhorší jim to konkurenční schopnost. Podle Pavly Suldovské ze společnosti Terano se petici, která je k dispozici u tohoto podniku, chystá podepsat všech 107 firem, které zastupuje. Na to říká Ivana Dvořáková, že podnikatelům z Příbramska, zabývajícím se obchodem s třetími zeměmi, je celní správa schopna připravit na základě klientského přístupu podmínky, které jim umožní bezproblémové podnikání.
„Se všemi významnými subjekty bude celní správa komunikovat a ve spolupráci s nimi nastavovat podmínky tak, aby vyhovovaly oběma stranám. Princip je jednoznačný, neobtěžovat podnikatele nadbytečným navštěvováním celního úřadu. To znamená využívat zjednodušené postupy a využívat elektronickou komunikaci. Jde o to, že podnikatelé by měli s celním úřadem komunikovat pohodlně ze své kanceláře,“ upřesnila mluvčí.