Brzy však škola bude mít další důvod k oslavě, prozradil Deníku krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN), který nechyběl mezi gratulanty: ředitelka Marcela Blažková si připomene 20 let působení ve funkci. V rámci středních škol zřizovaných krajem je to podle jeho slov vcelku unikátní výročí.

Struktura škol se může měnit

Bude tato škola, v níž nyní v jednotlivých ročnících fungují dvě třídy obchodní akademie, jedna třída lyceální a vyšší odborná škola, moci slavit i další jubilea? Na to se Deník Váchy zeptal v souvislosti s aktuálními plány představitelů kraje na optimalizaci sítě středních škol, jejíž součástí se nedávno stalo rozhodnutí středočeských zastupitelů o sloučení dvou příbramských gymnázií. Další podobné plány nejsou zatím aktuální, řekl Deníku radní.

Zdůraznil nicméně, že základní teze celokrajské koncepce se teprve tvoří. A obecně – teď už není řeč jen o Příbrami – není vyloučeno, že pro školy v regionálních centrech, stále vnímaných jako okresní města, se prostě ukáže výhodnější, když budou těžit ze své blízkosti. Časem by tak mohly vzniknout větší celky, které budou sdílet pedagogy, vybavení i internáty. „Neznamená to ale školy opouštět; v budově vzdělávání zůstane,“ konstatoval Vácha. Zatím nicméně hovoří spíš o svých představách – krajská koncepce se zatím rodí v rámci širšího týmu.

Historie nabitá změnami

Jak se v jedné škole může nabízené vzdělávání během doby měnit, ukazuje zrovna století příbramské obchodní akademie. V roce 1920 vznikla VOŠ neboli veřejná obchodní škola s dvouletým studiem, která zprvu působila v budovách klasického gymnasia a reálky (dnešní zdravotnická škola a základní škola v Jiráskových sadech). Od roku 1924 našla útočiště ve druhém patře radnice a za druhé světové války se přesunula do jedné z budov báňské akademie, kterou okupanti uzavřeli. VOŠ fungovala do počátku 60. let minulého století, přičemž od počátku 50. let se připojila ještě VHŠ: vyšší hospodářská škola; ta vydržela až do roku 1993. V padesátých letech se nicméně chystalo i zrušení školy – či přesněji: její přestěhování do Berouna. Nakonec zůstala; dokonce se dočkala vhodného umístění: byla přestěhována do budovy, kterou v roce 1875 nechal postavit tehdejší starosta Karel Hail pro potřeby Učitelského ústavu. Postupně zavítala i do dalších objektů, o jejichž využívání se rozšiřovala a zase je opouštěla – včetně zdravotnické školy nebo Zámečku.

Spíš jen kratšími epizodami se v 60. a 70. letech staly střední škola ekonomiky a služeb, SA SVVŠ neboli studium abiturientů střední všeobecně vzdělávací školy, DOŠ čili dívčí odborná škola, EŠ označující ekonomickou školu s dvouletým studiem i střední ekonomická škola. Déle vydržela trojice oborů zavedených ve školním roce 1989/1990: tříletá obchodní škola (OŠ), čtyřletá rodinná škola (RŠ) a obchodní akademie (OA) s pětiletým studiem. Od školního roku 1997/1998 dosud fungují OA, tentokrát čtyřletá, a vyšší odborná škola (VOŠ) s tříletým studiem; od školního roku 2004/2005 přibylo ještě čtyřleté ekonomické lyceum (EL).

Inovace za dva a čtvrt milionu

V souvislosti s výročím příbramské ekonomky krajský úřad na facebooku upozornil na srpnové rozhodnutí krajských radních o použití 76,5 milionu korun na inovační projekty ve školách. „Příbramská škola, která dnes slaví, zažádala včas – a dostala na zavádění inovativních metod do výuky od Středočeského kraje 2,39 milionu korun,“ připomíná oficiální profil krajského úřadu. Podle předloženého projektu jde o vybavení odborné učebny společenskovědních předmětů (interaktivní displej, PC, ozvučení, dotykový panel Ámos vision), venkovní učebnu, streetworkové hřiště, pořízení počítačů pro výuku odborných předmětů a dataprojektorů. Celkově příbramské školy obdržely od kraje na modernizace a inovace téměř 14 milionů.