„Práce zahrnovaly nástavbu dalšího patra, totální výměnu inženýrských sítí, oken, nové opláštění a zateplení budovy, vybudování obslužných komunikací, terénní úpravy i nové technologie včetně zdravotnických,“ uvedl k rozsahu oprav ředitel nemocnice Stanislav Holobrada. Hodnota prací je téměř 200 milionů korun, které nemocnici poskytl Středočeský kraj.

Součástí rekonstrukce jsou i nové zdravotnické technologie, které jsou spolufinancovány z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Výše této poskytnuté dotace je 38,2 milionu korun.

V křídle jsou umístěny neurologické a urologické ambulance, lůžkové jednotky chirurgie, ortopedie, gynekologie a porodnictví. Je zde i technické zázemí, šatny zaměstnanců a lékařské pracovny.

Rekonstrukcí pavilonu dojde podle Holobrady ke snížení počtu lůžek. „Samozřejmě dojde k mírné redukci. Původní stanice byly třicetilůžkové, dneska je to 24 lůžek. Při rekonstrukci jsme se snažili zvýšit kvalitu standardu, takže z dříve tří a čtyřlůžkových pokojů se staly jedno, dvoj a třílůžkové,“ řekl ředitel příbramské nemocnice.

Kromě ambulancí, které jsou již v provozu, budou v následujících dnech otevřeny jednotlivé lůžkové jednotky v nových prostorách.

Připravujeme podrobnosti.