Výuka by v novém pojetí měla být především zábavná, děti by měly chodit do školy rády, nenudit se v ní, aktivně se zapojovat a být motivovány pozitivní zpětnou vazbou. Na Březových Horách výrazně omezit dosavadní systém výuky a orientovat se na skupinové a individuální metody. Děti by se neměly jen biflovat, důraz bude kladen na komunikaci, empatii a schopnost řešit různé životní situace.

„Nejméně efektivní metoda je přednáška, jinými slovy frontální výuka, kdy se všichni učí to samé. Při této metodě je jedno, jestli učím deset nebo sto žáků, jen potřebuji dostatečně velkou učebnu a silný hlas. Je ostudou českého školství, že právě tato forma výuky u nás jasně dominuje. Metody, kdy žák je pasivní, jsou nejméně efektivní a dle mého názoru je takto vedená výuka špatná,“ předeslal ředitel ZŠ Březové Hory Josef Strejc.

Frontální výuka ze školy sice úplně nezmizí, ale počítá se s mnohem aktivnějším zapojením žáků do vyučování. Změnit by se měl i přístup pedagogů. Každé dítě je jiné a má jiné možnosti, což by učitelé měli reflektovat a respektovat, stejně jako pracovat s různou obtížností učiva pro jednotlivé žáky. Nová koncepce nezapomíná ani na emoce, se kterými se žáci nově budou učit pracovat.

Zároveň se zvýší počet hodin tělesné výchovy, změní se funkce sešitů, pracovních sešitů a učebnic. Úpravou projde i podoba vysvědčení Čtyřky a pětky se budou vyskytovat v minimálním množství. Negativní hodnocení bude upozaděné.

Podle šetření České školní inspekce (ČŠI) z roku 2019, žáci čtvrtých ročníků ZŠ chodí v porovnání s jejich vrstevníky z ostatních zemí EU do školy nejméně rádi. Obliba školy v uplynulých letech u českých žáků nestoupá, naopak je mírně nižší. Zatímco v letech 2007 a 2011 přibližně 72 procent žáků souhlasilo s výrokem „Do školy chodím rád/a“, v roce 2015 to bylo 68 procent a v roce 2019 ještě o 2 procenta méně.

„Tento fakt mi potvrdilo několik rozhovorů s žáky a můj průzkum, který jsem ve škole uskutečnil. Nebojím se silných slov – situace v českých školách je kritická a bez zásadních změn se české školství nikam neposune,“ sdělil Strejc.

Absolvent ZŠ Březové Hory by po zavedení daných změn měl být podle ředitele mladý člověk, který umí nejen prezentovat svůj názor, ale i si ho obhájit. „Nenechá sebou manipulovat, umí třídit a vyhledávat informace a je empatický,“ doplnil Josef Strejc.