Na několika místech po celé škole byly pro žáky připraveny různé aktivity: promítání filmového představení, 20 stanovišť s různými úkoly v zimní zahradě a v učebnách druhého stupně, v neposlední řadě pak divadelní představení na motivy reálných příběhů dětí s následnou diskuzí.

Celým dnem své mladší spolužáky provázeli žáci devátých tříd, kteří pro ně měli připravenu krátkou prezentaci s diskuzí v kmenových třídách a následnou práci na vlastním třídním projektu, který se ročník od ročníku lišil. Společným výstupem všech tříd byla tzv. Digistopa – obkreslená noha žáka s informací, kde všude po sobě daný jedinec v kyberprostoru zanechal nesmazatelnou stopu.

Během projektu měly všechny děti možnost napsat své postřehy na Cyberwall, která představovala klady a zápory celého virtuálního světa. Práce všech žáků jsou k vidění do konce školního roku v zimní zahradě školy.

Projekt měl neskutečný ohlas u dětí, učitelů, rodičů a široké veřejnosti. Za jeho přípravu a realizaci patří všem zúčastněným obrovský dík.

AUTOR: Jaroslava Krešová