Výběrové řízení provedla personálně-poradenská a zprostředkovací agentura Psych- Inform, která vhodné uchazeče na post ředitele centra hledala mimo jiné i formou přímého oslovení.

„S touto agenturou má město dobrou předchozí zkušenost, kdy z výběrového řízení vedeného touto agenturou vzešel ředitel Městských lesů," uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.


Agentura na základě uzavřené smlouvy zajistila ve spolupráci s městem Příbram inzertní kampaň a také provedla rozsáhlé přímé oslovování jednotlivých osob z oblasti sociálních, zdravotnických a školských zařízení.

„Z přímo oslovených lidí byla agenturou vznesena nabídka celkem sto čtrnácti vedoucím pracovníkům. Na základě životopisů a dalších dostupných informací bylo vytipováno šest osob, se kterými jsme již i my jednali jako s potenciálními zájemci," za vedení města uvedla k výběru místostarostka Alena Ženíšková. 

Do užšího výběru postoupili čtyři z nich. „Na základě posouzení intelektových předpokladů, motivace pro výkon dané pozice, pracovní orientace, řídících principů, silných a slabých stránek každého jednotlivce a také s důrazem na komunikační schopnosti doporučila agentura ke jmenování právě Jana Konvalinku," vysvětlila místostarostka.

Rada města doporučení přijala jednomyslně. Do centra přitom spadá azylový dům, městské jesle, rehabilitační stacionář i záchytná stanice, dále nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce, poradna, pečovatelská služba a domov důchodců.

Několik ředitelů během roku
Během ročního formování a fungování centra se na pozici ředitele již vystřídali tři ředitelé. Na vzniku centra se přitom od loňského jara podílelo nové vedení společně s Dušanem Strakulou.

Od září vedla centrum sociálních a zdravotních služeb Jitka Šperková, přičemž do této funkce ji vedení města jmenovala do 29. února. Z vedení odešla v prosinci. Dušan Strakula zůstal v centru na pozici manažera kvality a řízení služeb. Do ředitelského křesla začátkem roku usedl Antonín Hejduk. Ale pouze na dobu určitou. Dušana Strakulu vystřídal ve vedoucí pozici od února do konce března.

Příbramské centrum sociálních a zdravotních služeb

  • Od září vedla centrum sociálních a zdravotních služeb Jitka Šperková, přičemž do této funkce ji vedení města jmenovala do 29. února.
  • Jitka Šperková odešla z vedení centra v prosinci.
  • Od prosince do 31. ledna vede centrum Dušan Strakula.
  • Od února do konce března bude ředitelem Antonín Hejduk.