Původně se počítalo, že rekonstrukce vyjde zhruba na 250 milionů korun a radní tuto variantu upřednostnili na základě veřejné debaty. Nyní podle rozpočtu předložené studie byla částka výrazně vyšší. „Tak částka, která byla v tom prvotním náhledu, který jsme vrátili, činila 364 miliónů korun, ale nám se nezdála dostatečně podložená a proto jsme ten rozpočet vrátili k přepracování,“ vysvětlil příbramský starosta Jindřich Vařeka a uvedl příklad, že pokud se v rozpočtu mluví o protipožární stěně za 20 miliónů, tak se vedení města ptá, zda tam opravdu musí být. „Ptáme se, jestli je to opravdu nutná investice a nešlo by to řešit obyčejnou příčkou za několik desítek tisíc korun,“ dodal příbramský starosta.

Podle něj byly součástí rozpočtu i ceny za práce, které úplně s rekonstrukcí bazénu nesouvisí jako například celková oprava střechy. Vedení města ale stále pevně věří, že celková suma bude výrazně nižší, než ta, kterou nyní rozpočet uváděl a to i přesto, že na poslední veřejné debatě na podzim loňského roku už radnice přiznala, že z původně plánovaných 250 miliónů se vyšplhala ke 300 miliónům korun.

„Současně s přepracováním rozpočtu jsme zadali, aby se připravili jeho jednotlivé varianty a zastupitelé si pak mohli vybrat tu, které jim bude nejbližší,“ uzavřel Jindřich Vařeka.